m [m]

South Slavey, Jean Marie River  -  Phoneme: m [m] -IPA: labial nasal. Phoneme: mb [mb]  -  IPA: Prenasalized bilabial stop.

Word: membaa [mɛmbɑ] "sleeve"  -  Speaker: SP10 
denespeechatlas@rochester.edu  © Joyce McDonough 2012